Bostadsrättsföreningen Buketten i Lund

Välkommen till bostadsrättsföreningen Bukettens webbsida. Här finns viktig information till våra medlemmar och till dig som funderar på att köpa en lägenhet hos oss.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och/eller lokaler till nyttjande utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Läget är utomordentligt med gångavstånd till flera intressanta platser. Det är ungefär en kilometer till Mårtenstorget med saluhall, torghandel, konsthall och Krognoshuset. Det är ungefär lika långt till stadsparken och Botaniska trädgården. Efter en kort promenad når man domkyrkanLundagårdhistoriska museet och Kulturen, samt universitetets södra campus. Efter ytterligare en promenad (cirka 1,5 km från Södra vägen) når man universitetsbiblioteket, där marken på våren färgas blå av blå- och vårstjärnor, och Skissernas museum. Till universitetets norra campus med den naturvetenskapliga fakulteten, LTH och ekonomihögskolan är avståndet mellan 2 och 4 km från Södra vägen.

Bussförbindelser till andra delar av Lund är utomordentliga. Flera stadsbusslinjer har hållplatser i närheten, även Skånetrafikens regionbussar till Malmö (Värnhemstorget och Södervärn) har hållplatser i närheten.