Stadgar och lagar

Förutom föreningens stadgar så finns det ett antal lagar som är centrala för en bostadrättsförening.  Dit hör i första hand bostadrättslagen, men också lagen om ekonomiska föreningar och hyreslagen (kap 12 i jordbalken).