Avtal och årsavgift

Föreningens avtal

Föreningen har tecknat avtal med

 • HSB om administrativ och ekonomisk förvaltning, (inkl. fakturering av månadsavgift och hyra för garageplats), samt underhållsplan
 • Trädgårdstjänst om skötsel av trädgård och utemiljö
 • GarantiStäd för städning av gemensamma utrymmen (bl.a. trapphus, källare)
 • OTIS om skötsel och underhåll av hissar
 • SBH Portservice angående skötsel och underhåll av garageport
 • ABS Sverige AB gällande dräneringspump
 • Kraftringen avseende komfortavtal, som omfattar el till gemensamma utrymmen, fjärrvärme och ventilationssystem.
 • Länsförsäkringar (genom AON och HSB) om fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg (avseende enskilda lägenheter)
 • SEB om lån och andra banktjänster

Andra leverantörer

 • Lunds Renhållningsverk för hämtning av sopor
 • Telia för bredband, kabel-TV och Internet
 • VA-Syd för vatten

Månadsavgiften täcker

Månadsavgiften täcker de gemensamma kostnaderna för drift och skötsel av föreningens fastigheter, dvs

 • Fjärrvärme
 • VA-avgifter
 • El i gemensamma utrymmen
 • Renhållning och sophantering
 • Bredband, inklusive kabel-TV och Internet (avtal med Telia)
 • Trädgårdsskötsel (avtal med Trädgårdstjänst AB)
 • Städning av gemensamma utrymmen (GarantiStäd)
 • Administrativ och ekonomisk förvaltning, inkl- administration och registrering vid ägarbyte (avtal med HSB)
 • Fastighetsförsäkring (avtal med Länsförsäkringar)
 • Gruppbostadsrättsförsäkring, vilket är ett tillägg till fastighetsförsäkring, som omfattar bostadsrättstillägget, vilket varje bostadrättshavare annars måste teckna själv
 • Räntor och amortering på fastighetslån
 • Serviceavtal för hissar och garageport, ventilation m.m.

I månadsavgiften ingår inte

 • Kostnader för egen elförbrukning, inkl eluppvärmning av badrumsgolv
 • Avgifter för TV-kanaler som inte ingår i bredbandsavtalet
 • Garageplats

Betalning av månadsavgiften

Det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att se till att månadsavgiften betalas i förskott, även om inget inbetalningskort har kommit. Månadsavgiften ska alltid betalas senast den sista vardagen i varje månad. Om inte detta görs, går ärendet regelmässigt till inkasso, vilket medför ytterligare avgifter, som omfattar dels dröjsmålsränta (enligt räntelagen) och dels påminnelseavgift och inkassoavgift (enligt lag om ersättning av inkassokostnader).

Månadsavgiften kan betalas via autogiro (anmälan görs via din internetbank), med e-faktura (anmälan görs via din internetbank), eller pappersfaktura. Med pappersfaktura, som kommer en gång i kvartalet, lägger du själv in betalningen i din internetbank. För mer information se https://www.hsb.se/skane/om-boende/efaktura/.