Källsortering

Vid garaget finns ett miljörum (under hus H) för lämning och sortering av avfall och sopor.

Anvisningarna för sortering av sopor ska följas, se broschyr och länkar om återvinning i högerspalten.  Det finns ett antal olika kärl för olika typer av sopor. Om riktlinjerna följs kan kostnaderna för sophantering hållas nere. Det är också viktigt att försluta alla påsar så att kärlen håller sig rena längre. Tömning av kärl för tidningspapper, matavfall, glas, metall, plast, pappersförpackningar & kartong och restavfall görs en gång i veckan på lite olika veckodagar för olika kärl. Kärl för småelektronik, glödlampor och batterier töms mer sällan. En allmän riktlinje är att sopor ska placeras i lämpligt kärl. De ska inte lämnas vid sidan om kärlen och de ska inte heller lämnas utanför miljörummet t ex i passagen till garaget. De kärl som är dyrast att tömma är de för restavfall, så en god källsortering, som gör att antalet kärl för restavfall kan hållas på låg nivå, minskar kostnaderna för sophämtning.

Allting som inte kan kastas i vårt soprum måste man själv ta till närmsta återvinningscentral. Se sidan Övrigt avfall i menyn.

Kärl Detta ska läggas i Detta ska INTE läggas i
Batteriholk Batterier
Glasförpackningar av färgat glas Flaskor och burkar av färgat glas. Endast tomma förpackningar utan kapsyl eller lock. INTE glödlampor, lampkupor, servisglas, konstglas. INTE keramik, porslin eller stengods. INTE fönsterglas, glasskivor (lämnas på återvinningscentral).
Glasförpackningar av ofärgat glas Flaskor och burkar av färgat glas. Endast tomma förpackningar utan kapsyl eller lock. INTE glödlampor, lampkupor, servisglas, konstglas. INTE keramik, porslin eller stengods. INTE fönsterglas, glasskivor (lämnas på återvinningscentral).
Lampor och lysrörRäknas som farligt elektroniskt avfall (innehåller bl a kvicksilver). Tre olika fack för glödlampor, lysrör och lågenergilampor

INTE lampkupor.
INTE elsladdar eller småelektronik.

MatavfallAnvänd extra matavfallspåse, om det har blött igenom Matavfall, både vegetabiliskt och animaliskt. Hushållspapper, som använts för att torka upp fett och matrester. INTE krukväxter och jord för krukväxter eller balkongkrukor. INTE plastpåsar.
Metallförpackningar Konservburkar, tuber, kapsyler, lock, dryckesburkar. Endast tomma förpackningar. Värmeljushållare – ta ur vekesknappen (stål) ur koppen (aluminium). Konservburkar som inte är tomma, slängs bland restavfallet. INTE kastruller, stekpannor, blomkrukor, knivar, saxar o. dyl., utan sådant lämnas på återvinningscentral.
Pappers- och kartongförpackningar Juice- och mjölkpaket, fling- och pastakartonger, underdelar till smör-/ och margarinförpackningar. Andra kartonger, omslags- och presentpapper, wellpapp samt papperskassar. Kartonger och juice-/mjölkpaket ska vara tömda och tillplattade samt klisterremsor borttagna. Stora kartonger ska brytas/skäras ner i mindre delar. INTE kuvert, tjockkuvert (slängs båda i restavfall), tidningspapper (slängs bland papper). INTE hushållspapper (slängs i restavfall). Stora kartonger måste medlemmen själv transportera till återvinningscentral.
Papper (tidningspapper och returpapper) Tidningspapper, reklam (utan plastomslag), kontorspapper, telefonkataloger. INTE kuvert (p g a klistret), tjockkuvert. INTE pappers- och kartongförpackningar. INTE plast- och papperskassar. INTE hushållspapper (slängs i restavfall). INTE omslags- och presentpapper (slängs i restavfall).
Plastförpackningar Omfattar hårdplast, mjukplast och frigolit. Mjukplast kan gärna läggas i en mindre plastpåse, typ brödpåse, dock inte i en plastkasse. Plastflaskor, plastburkar, plastlock, dunkar, plastkassar. Förpackningarna ska vara tomma, rena och torra. INTE diskborstar, tandborstar, blomkrukor, leksaker.
Restavfall (hushållsavfall) Allt restavfall (inkl trädgårdsavfall) ska vara väl inslaget så att det inte läcker i väl förslutna påsar. Det som blir kvar efter sortering, bl.a. kuvert.
SmåelektronikRäknas som farligt elektroniskt avfall. Mobiler, klockor, kameror, rakapparater, el-tandborstar, mindre elverktyg, mindre elektriska hushållsapparater, små radioapparater. Leksaker med batteri eller sladd. INTE datorer, stora skrivare. INTE stora hushållsapparater (assistent, matberedare, dammsugare). INTE stora radioapparater, TV o dyl. Sådant som tar stor plats eller inte ryms i kärlet måste medlemmen själv transportera till återvinningsstation.

För matavfall ska speciella påsar användas. Matavfallspåsarna placeras i en påshållare. Ytterligare buntar med påsar finns i förrådet med ingång från G-husets cykelgarage. De speciella påsarna ska användas, plastpåsar eller plastkassar får INTE användas. Om det skulle blöta igenom, så kan man använda ytterligare en matavfallspåse.