Avlopp

Fett i avloppet

Fett – och även ägg – som spolas ner i avloppet orsakar mycket stora problem och riskerar att korka igen avloppsrören, vilket innebär att föreningen får ökade kostnader för att rensa stammarna. Fett som spolas ner i avloppet orsakar mycket stora problem i rören med stor risk för stopp i rören och ledningsnät. I avloppet sjunker nämligen temperaturen, varför fettet fastnar på insidan av ledningarna och stelnar till stora hårda proppar som leder till stopp i avloppet och risk för översvämningar.

Vid matlagning blir det kvar fett i kastruller, stekpannor och ugnsformar. Det är viktigt att sådant fett inte sköljs ner i avloppet. Torka i stället av stekpannor och andra kärl med hushållspapper, och lägg hushållspappret bland matavfallet.

Undvik att använda lågtemperaturprogrammen på diskmaskinen. Temperaturen i dessa är för låg för att spola ut eventuella kvarvarande rester av fett. I stället riskerar fettet att fastna i avloppsrören och så småningom korka igen avloppet.

Stora mängder fett – från t ex fritering, dopp i grytan, konfitering eller marinering – kan hällas i t ex en använd plastförpackning med lock eller i en pappersförpackning med skruvkork. Dessa slängs sedan bland restavfallet, inte bland pappers- eller plastförpackningar.

Toaletterna

Vad kan man slänga i toaletten? Helst bara det som kommer från ett toalettbesök och toapapper. Toaletterna ska inte användas som papperskorgar. Allt skräp ska till soppåsen.

Släng inte

  • hushållspapper, pappersnäsdukar, pappershanddukar, tvättlappar
  • bomullspads, bomull, tops, våtservetter, tandtråd, plåster
  • sanitetsprodukter (tamponger, bindor, trosskydd), blöjor
  • hår, snus, tuggummi, kattsand o dyl

Släng det i soppåsen, då det förbränns tillsammans med restavfallet blir det till fjärrvärme.

Kemikalier (t ex lösningsmedel) och mediciner ska inte spolas ut i toaletterna. De farliga ämnena är svåra att hantera för reningsverken, så de går rakt ut i naturen. Rester av läkemedel eller medicin (både receptfria och receptbelagda) ska lämnas på apoteken. Kemikalier lämnas på återvinningscentral.

Det är bara toapapper som ska slängas i toaletten inte hushållspapper. Toapapper är nämligen gjort av korta fibrer, som snabbt löses upp i kontakt med vatten. Däremot är hushållspapper och pappersnäsdukar gjorda av långa fibrer som är starkare, just för att det ska kunna användas för att suga upp vätskor. Hushållspapper löses därför inte lika lätt upp i vatten utan riskerar i stället att fastna i rören och i reningsverken.

Lägenhetsinnehavarens  ansvar

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för de rör, kopplingar och avlopp, som ligger inom lägenheten. Om det inträffar stopp eller dålig avrinning i dessa, är det därför lägenhetsinnehavaren som i första hand ska anlita branschkunnig firma för analys och rengöring av vask, rör och koppar.  Om det visar sig vara ett större problem, så görs en anmälan till styrelsen.

Vid stopp i avlopp kan styrelsen förmedla kontakt med företaget Avloppsjouren i Malmö. Ett föreningsavtal ger medlemmar i Buketten reducerat pris på avloppsspolning från kök och badrum. Kontakta Allan Jackson eller Lars Nöremark. Det är lägenhetsinnehavaren som betalar för spolningen.

Kaustik soda (propplösare) ska aldrig användas för stopp i avlopp. Det kan skada både rör och människor. Dessutom kan medlet lägga sig som en hinna i rören, utanpå fettavlagringarna, och skapar då beläggningar, som ökar risken för nya stopp i avloppet.