Miljö

På nationell nivå antog riksdagen 1999 en miljöbalk. Naturvårdsverket har formulerat att antal övergipande miljömål. Miljöbalken (sök på Naturvårdsverkets webbsida) ger bl. a föreskrifter om källsortering. Det är i Sverige ett krav att alla ska källsortera, bl. a för att minska mängden sopor och för att ta tillvara de resurser som sopor kan utgöra.

Lunds kommun har formulerat ett eget miljöprogram LundaEko II, som reviderades 2014 (se Lunds kommun hemsida under ”Bygga,bo & miljö”).

För föreningen innebär detta

  • Källsortering. Det sparar pengar för föreningen om källsortering sker.
  • Dessa måste användas på rätt sätt, så att föreningen undviker stora kostnader för att spola rent avloppen. Det är lägenhetsinnehavaren som ansvarar för avloppen från lägenheten till de gemensamma avloppsstammarna.
  • Övrigt avfall. Sådant som inte tillhör de kärl eller är för stort för att rymmas i dessa måste medlemmen själv transportera till någon återvinningscentral. I annat fall får föreningen betala extra för hämtning av sådant avfall.
  • I papperskorgarna vid entréerna ska inte läggas hushållssopor, flaskor, blöjor, reklam eller andra soppaket. Dessa sopor läggs i rätt sopkärl i miljörummet. I korgarna läggs endast annat tillfälligt smått dagligt skräp, (papperslappar, godispapper och dylikt.)

Om riktlinjerna under flikarna följs kan kostnaderna för renhållning och sophantering hållas nere. Dessutom värnar vi om miljön och ökar trivseln!