Kontakter

Kontaktuppgifter till Allan Jackson och Lars Nöremark finns på sidan Styrelsen.

Allmänna utrymmen – Felanmälan
Vid fel i allmänna utrymmen – som trapphus, trappbelysning, hissar, tvättstuga, tvättmaskiner, källare, garage, garageport, entrédörrar samt lås i entrédörrar och dörrar till garage m.m. – informera styrelsen, Lars Nöremark eller Allan Jackson, som sedan kontaktar lämplig reparatör.

Tekniska och andra fel i lägenheten är lägenhetsinnehavarens ansvar. Det är lägenhetsinnehavaren som ska anlita lämplig rörläggare, elektriker, byggfirma etc.

Balkonginglasning
Du måste
1. göra en skriftlig ansökan till styrelsen,
2. ansöka om bygglov hos kommunen, eftersom föreningens bygglov har gått ut.

Vid frågor kontakta Allan Jackson.

Bokningslås till tvättstugan
Nytt bokningslås beställes från Electrolux i Ljungby, tel 0372-66 500 (se bokningstavlan för den gemensamma tvättstugan). Ange vid beställningen tavlans nr 423108 (Wascator trätavla). Brickan ska vara ljusgrå och graveras med lägenhetsnummer (bokstav och två siffror).

OBS! Bokningslås med nycklar tillhör lägenheten och ska överlämnas till den nye lägenhetsinnehavaren vid överlåtelse av lägenheten.

Elkontakter
är av märket: ELJO, modell: SENSO, och finns att köpa. se länken

Garageplats
För att ansöka om garageplats använd blanketten på sidan ”Garage och Parkering”.

Gästparkeringskort
Endast ett kort per lägenhet. Kontakta Lars Nöremark.

Golvkit
Styrelsen har inhandlat ett kit för lagning av parkettgolv. För att låna det, kontakta Lars Nöremark, eller Allan Jackson.

Namnskyltar
Vid behov av ändring av namnskyltar – utanför entrédörren, i anslagstavlan, på postlådorna, på tidningshållarna och på lägenhetsdörrar – kontakta Lars Nöremark.

Nycklar
Mot uppvisande av lägenhetskontrakt kan ni köpa fler nycklar av firman CERTEGO (tidigare Swesafe), www.certego.se.

Tel: 0771-146590
Butik i Lund: tel 046-238270, info.lund@certego.se
Besöksadress: Propellervägen 16, 224 78 Lund.

Spotlights under köksskåp
Spotlights under köksskåp har ofta inte fungerat ordentligt. Det ger bara en tillfällig lösning att försöka bocka spröten på de små halogenlamporna, som tyvärr har begränsad livstid. I stället bör armaturen bytas, vilket Bravida Prenad (tidigare Hallbergs) kan göra, som gjorde den ursprungliga installationen. Bravida Prenad, Hedvig Möllers gata 8A, 223 55 Lund, 046-12470.

Taggar
Till varje lägenhet hör tre nyckeltaggar. Har någon av dessa skadats, tappats eller slutat fungera så kan ny tagg beställas hos Lars Nöremark. Varje tagg är försedd med ett identitetsnummer och varje förlorad tagg måste avregistreras I det elektroniska taggsystemet.

Vid behov av fler taggar utöver de tre grundtaggarna så är kostnaden 70 kr per tagg. Vid avflyttning ska samtliga på lägenheten registrerade taggar (grund- och extra-) överlämnas till den nye ägaren av lägenheten.

TV-koder och digitalboxar
OBS! Digitalboxar och TV-koder tillhör lägenheten och ska överlämnas till den nye lägenhetsinnehavaren vid överlåtelse av lägenheten.

Vid behov av hjälp kontakta Allan Jackson.

Kontakter med HSB-Skåne
Tel 046-210 8400 växel
HSB Skåne, Box 1712, 221 01 Lund

Utdrag ur lägenhetsförteckning – Jannika.olsson@hsb.se

Hyresavdelningen (om månadsavgiften) – linda.frank@hsb.se

Pantsättning – ulla.permfors@hsb.se

 

Hyresavgift för garageplats – ulla.permfors@hsb.se