Försäljning och överlåtelse

Vid överlåtelse (försäljning) av en av en lägenhet är det en hel del information som mäklaren och presumtiva köpare är intresserade av. Delar av denna information är tillgänglig på hemsida (under fliken Om föreningen). Annat – bl.a. planlösning – är sådant som du själv måste se till att tillhandahålla.

Övergripande information om mäklare och de regler som gäller för fastighetsmäklare hittar du:
  • Mäklarsamfundet är branschorganisationen för den professionella fastighetsmäklaren.
  • Fastighetsmäklarinspektionen  är en statlig myndighet för registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare.

Om lägenheten, dvs andelen i föreningen med därtill hörande nyttjanderätt, är pantsatt, så innebär det att du inte utan kreditgivarens medgivande får överlåta eller avsäga dig nyttjanderätten.

En juridisk person får inte utan samtycke av föreningens styrelse förvärva bostadsrätt till en lägenhet (stadgar §23).

För föreningens del är det HSB som har hand om det administrativa arbetet, inkl. kreditprövning av köpare och registrering av överlåtelsen. Det går alltså snabbast om din mäklare tar direkt kontakt med HSB (i Lund).

I samband med att den nya ägaren tillträder ska du till denne förutom nycklar och taggar till lägenheten överlämna
  • bokningslås och bokningsnycklar
  • nycklar till lägenhet
  • nycklar till postbox och medicinskåp
  • TV-box(ar) med fjärrkontroll, samt koder för digital-TV och Bredband
  • pärmen ”mitt nya hem” med bruksanvisningar för köksutrustning, tvättmaskin och torktumlare.

Däremot övergår inte garageplats till den nye ägaren utan garageplatsen ska återlämnas till föreningen. Säljaren måste dock själv säga upp garageplatsen hos Q-Park (inte till föreningen), för uppsägningstid se hyreskontraktet för garageplatsen. Vidare ska besöksparkeringskortet återlämnas till styrelsen (och inte överlämnas till köparen).

Policy för ägarfördelning

Då köparen av en bostadsrätt inte har för avsikt att själv bo i lägenheten utan låta en annan person (t.ex. närstående) göra det, så ska ägandet fördelas så att den boende står för minst 20% av ägandet och köparen för resten. I annat fall handlar det om andrahandsuthyrning. (Beslutat vid föreningsstämman 2010)

Inspektion – besiktning vid försäljning och avflyttning

Styrelsen utför ingen inspektion för föreningens räkning, då medlem säljer och avflyttar från sin bostad. Medlemmen, säljaren, svarar gentemot köparen för bostadens inre skick. Ytterst är det köparen som genom sin undersökningsplikt före köpet försäkrar sig om bostadens presenterade standard och skick.